Pożegnanie z kodowaniem ;)

Dzisiaj odbyły się ostatnie zajęcia z Ruby w tym roku szkolnym. Podsumowaliśmy naszą wiedzę, zdobytą na co tygodniowych spotkaniach. Wspólnie kodowaliśmy nasze ulubione pszczółki, oczywiście według ustalonych na początku reguł.

Z kodowaniem żegnamy się tylko na wakacje, ponieważ już w pierwszej klasie wracamy do zajęć z Ruby:)

Reklamy

Czytanie przez kodowanie

Na zajęciach z kodowania razem z Ruby, dzieci doskonaliły umiejętność czytania. Zabawa polegała na tym, że przedszkolaki odczytując odpowiednie współrzędne na macie, za pomocą obrazków zakodowały zdanie, następnie odczytały ukryte pod postacią symboli wyrazy. Dzieci samodzielnie określiły jakim kodem kierowała się osoba, która skryła zdanie pod rysunkowymi symbolami. Zabawa świetnie doskonaliła umiejętność analizy i syntezy wyrazów, wyróżniania głosek w nagłosie i w wygłosie, dzieci dowiedziały się również jakie znaczenie ma pytajnik w zdaniu.

Kolejną zabawą było wspólne „malowanie” motyla na macie. Do tego potrzebne były kolorowe kubeczki i umiejętność odczytywania współrzędnych.

Pomysł zaczerpnięto ze strony: http://kodowanienadywanie.blogspot.com